Provozní řád a další informace

- V jarním a letním období se může objednací lhůta protáhnout i na více než týden,

- berte prosím zřetel na to, že pokud se objednáte na určitou hodinu a zpozdíte se bez předchozí domluvy o více než 15min., tak je možné, že se Vám už bohužel nebudu moct z časových důvodů věnovat,

- objednávat se můžete jak telefonicky, tak e-mailem (při objednání e-mailem berte prosím v úvahu možnou prodlevu s odpovědí, bohužel v provozovně není možné mít počítač),

- disponujeme profesionálním vybavením, střihací a vysoušecí technikou určenou pro úpravu psů,

- při práci ze zásady nepoužívám žádné utišující prostředky. Z vlastní zkušenosti vím, že je vždy možnost, že by Váš pejsek mohl mít například neodhalenou srdeční vadu a při podání takovýchto prostředků bez dozoru veterinárního lékaře by mohlo dojít k tragédii,

- při samotné volbě střihu je brán zřetel také na stavbu těla psa a kvalitu srsti, protože každý pes, stejně jako každý člověk, je jiný, s jinou stavbou těla a ne každému sluší to, co sluší jinému. Individuálním provedením a správnou volbou střihu lze korigovat mnohé tělesné nedostatky (či přebytky :-)). Samozřejmě ale vyhovím každému přání majitele psa, protože vím, že každý člověk má také jiný vkus a jiné potřeby a střih, který se líbí mně se nemusí líbit Vám a ani Vám vyhovovat. Také je možné donést si na stříhání obrázek střihu psa, který by se Vám líbil,

- podlahové plochy provozovny jsou každý pracovní den desinfikovány roztokem Sava a v doporučených intervalech ošetřovány insekticidním postřikem. Pracovní plochy, nástroje a čekací klece jsou desinfikovány po každém zákazníkovi pro psy nezávadným desinfekčním prostředkem a zároveň v doporučených intervalech ošetřovány insekticidním postřikem. Samozřejmostí je důkladná osobní hygiena.